دانلود رمان منعکس در تو جلد دوم کراس فایر با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان منعکس در تو جلد دوم کراس فایر با لینک مستقیم

 

 

باشور و حرارت خاصی به شهر نیویورک عشق میورزیدم‪.

 

نیویورک؛ جهان کوچیکی از فرصتهای دنیای جدید و

سنتهای دنیای قدیم بود‪.

 

غیربومیها و افرادسنتی با بومیان معاشرت میکردن و دست

دوستی میدادن‪.

آدمهای عجیب و غریب در کنار هم زندگی مسالمتآمیزی

داشتن‪.

 

انرژی تپندهی این شهر به نوعی محرک تجارت بینالمللی بود

و مردم رو از سراسر جهان جذب میکرد‪.

 

تجسم جاهطلبیها و جنبوجوش نیویورک‪ ،و قدرت جهانی

مشهورش بهم شور و هیجان میبخشید‪.

 

 

وقتی روی نوک پاهام به سمت اتاقک وسیع لباسها راه افتادم

نگاهی به تختخواب گیدین کراس که بهواسطه سکس چروک

و مچاله شده بود انداختم و با یادآوری لذت و رضایتی که

تجربه کرده بودم به خودم لرزیدم‪.

 

موهام هنوز از دوشی که گرفته بودم مرطوب بودن و حولهای

که دور خودم پیچیده بودم تنها پوششم بهعنوان لباس بود‪.

 

یک ساعتونیم دیگه باید سرکار میبودم‪ ،بهخاطر همین

میتونستم به خودم کمی فرصت بدم تا استراحت کنم‪.

 

گیدین صبحها که بیدار میشد آماده بود تا دنیا رو تسخیر کنه

و دوست داشت این سلطهگری رو با من شروع کنه و من

چهقدر از این بابت خوشبخت بودم؟

 

 

 

 

 

 

 

رمان های پیشنهادی :

دانلود رمان مرد بد جلد دوم با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان عشوه گر با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان لعبت در لباس ( جلد دوم الهه ای در لباس) با لینک مستقیم

دانلود رمان ستمگر (جلد دوم کینگ) با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان تبار زرین (جلد دوم رویاهای سرکش) با لینک مستقیم

دانلود رمان بانو در لباس ( جلد سوم الهه ای در لباس) با لینک مستقیم

دانلود رمان ملکه در لباس ( جلد چهارم الهه ای در لباس) با لینک مستقیم

دانلود رمان جنون مبهم با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر

به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان منعکس در تو جلد دوم کراس فایر با لینک مستقیم برای موبایل و کامپیوتر
3.6 از 5 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید