دانلود رمان دگردیسی از ناب رمان

خلاصه:

فلور دختر هفده ساله ای است که معتاد به استنشاق چسب و بنزین است و علاوه بر آن در یک قدمی سقوط قرار گرفته. میثم، پسر عموی فلور که پسری معتقد و با ایمان است، در پی بازگرداندن او به مسیر درست زندگی است، اما کم کم تحت تاثیر رفتارهای دختر عمویش قرار می گیرد و …

میثم از جایش تکان نخورد، فلور آب دهانش را قورت داد و با دو دستش به بازوان پسرعمویش چسبید، میثم اخم کرد اما همچنان مصمم به فلور زل زد .باز هم از مقابل در کنار نرفت .فلور توانش به یغما رفت، دیگر نمی دانست چه کار کند، یکباره بغضش ترکید و زار زد:
-برو کنار دیگه، می خوام برم حموم
فلور احساس بیچارگی کرد، صحنه های مهمانی کذایی از مقابل چشمانش رژه رفت، خودش را به سمت میثم کشاند و سرش را روی سینه اش گذاشت، دست نوازشگری می خواست تا آرامش کند .

دوست داشت میثم پدرانه دستی به سرش بکشد، میثم اما تکان نخورد .همانطور با اخمهای در هم به نقطه ای خیالی در فضا زل زده بود .فلور به هق هق افتاد، همچنان امیدوار بود میثم آرامش کند .

چند دقیقه گذشت، اما میثم همچنان مسخ شده ایستاده بود،

فلور خودش را عقب کشید، سر بلند کرد و به پسرعمویش چشم دوخت، از ته نگاهش هیچ نخواند، آه کشید،

کمی او را به سمت عقب هل داد، میثم اینبار به راحتی از مقابل در کنار رفت،

فلور وارد حیاط شد و تلو تلو خوران به سمت خانه به راه افتاد

میثم در خانه را باز کرد و با قدمهای کش دار وارد سالن شد، فکرش درگیر بود،

نمی دانست چه بلایی بر سر فلور امده است، فهمیده بود که خودش را خراب کرده،

اما برای قابل هضم نبود که چطور یک دختر هفده ساله نتوانسته خودش را کنترل کند .

 

باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان دگردیسی | غزل پور نسائی
3.86 از 7 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید